Snaga iskustva
bgrnd

*Vaše ime

*Kontakt email adresa

Vaša poruka

DIREKCIJA OGRANKA

Đure Daničića 104
22000, Sremska Mitrovica, Srbija
tel: +381 22 621672
fax: +381 22 624298
e-mail: office@novidrvnikombinat.rs
web: www.novidrvnikombinat.rs

VELEPRODAJA

Đure Daničića 104
22000, Sremska Mitrovica, Srbija
tel: +381 22 611400
tel: +381 22 624284
fax: + 381 22 613235
mob: +381 63 554918
e-mail: komercijala@novidrvnikombinat.rs
web: www.novidrvnikombinat.rs

MALOPRODAJA

Đure Daničića 104
22000, Sremska Mitrovica, Srbija
tel: +381 22 624297
mob: +381 63 665479
e-mail:maloprodaja@novidrvnikombinat.rs
web: www.novidrvnikombinat.rs