Snaga iskustva
Drvena i rezana gradja - Novi drvni kombinat

PARKET

  • Parket BUKVA

    BUKVA

  • Parket JASEN

    JASEN

  • Parket HRAST

    HRAST

 

U našem proizvodniom programu tradicionalno mesto zauzima proizvodnja parketa od hrasta, jasena i bukve.